โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโคมยูวีวีฆ่าเชื้อ ต้านภัยโควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโคมยูวีวีฆ่าเชื้อ ต้านภัยโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กันยายน 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    วันที่ 10 กันยายน 2564 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโคมยูวีวีฆ่าเชื้อ ต้านภัยโควิด-19 ภายใต้โครงการบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแม่ลาว ร่วมให้ความรู้เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 , Container Index (CI) และ House Index (HI)  สาธิตการตรวจหาเชื้อผ่านการ Swab และการใช้ที่ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง โดยมีตัวแทนจาก อบต.ทรายขาว และ อบต.ร่องธารเข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์มิตรภาพบำบัดโรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา