โลโก้เว็บไซต์ 2020-06-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-06-11

มหาวิทยาลัยนรศวร ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตรการพัมนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด (Leaflet for web Map)
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนรศวร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 3 หลักสูตร  ประกอบได้     1. การพัมนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด (Leaflet for web Map)     2. การใช้งานโปรแกรม QGIS     3. การพัฒนาแอปพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศทางสมาร์ทโฟน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ http://document.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/75XGq7zfyhgcq9u >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการในภาคการศึกษาที่ 1/2563
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการในภาคการศึกษาที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดเปิดภาคการศึกษา ที่ 1/2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิท... >> อ่านต่อ


สำนัก งานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ซื้อนมโคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ซื้อนมโคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ บนสถานะการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ตรวจประเมินหลักสูตรในพื้นที่(site visit) ปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา เชียงราย ตรวจประเมินหลักสูตรในพื้นที่(site visit) ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการผู้ตรวจภายนอก โดยมีการดำเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาแยกตรวจแต่ละหลักสูตร  ในระหว่างวันที่ 9 - 24 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องลีลาวดี อาคารวิทยบริการ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา