โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ตรวจประเมินหลักสูตรในพื้นที่(site visit) ปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ตรวจประเมินหลักสูตรในพื้นที่(site visit) ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 302 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา เชียงราย ตรวจประเมินหลักสูตรในพื้นที่(site visit) ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการผู้ตรวจภายนอก โดยมีการดำเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาแยกตรวจแต่ละหลักสูตร  ในระหว่างวันที่ 9 - 24 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องลีลาวดี อาคารวิทยบริการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา