โลโก้เว็บไซต์ สำนัก งานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ซื้อนมโคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สำนัก งานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ซื้อนมโคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 255 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ซื้อนมโคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ บนสถานะการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา