โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนรศวร ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตรการพัมนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด (Leaflet for web Map) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัยนรศวร ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตรการพัมนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด (Leaflet for web Map)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยนรศวร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 3 หลักสูตร  ประกอบได้

    1. การพัมนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด (Leaflet for web Map)

    2. การใช้งานโปรแกรม QGIS

    3. การพัฒนาแอปพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศทางสมาร์ทโฟน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ http://document.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/75XGq7zfyhgcq9u






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา