โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

ประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560
อังคาร 17 ตุลาคม 2560

วันนี้ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. งานพัสดุ กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560 เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย ภาพ : อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ >> อ่านต่อ


งานทรัพยากรมนุษย์ติดตามผลการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักของบุคลากร
ศุกร์ 1 กันยายน 2560

          1 กันยายน 2560 งานทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการสร้างฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อติดตามผลการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย    ... >> อ่านต่อ


โครงการพลังปัญญาวันที่ 2
อังคาร 29 สิงหาคม 2560

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ พลังปัญญา จัดโครงการฝึกอบรม “โครงการแปรรูปโครงการพลังปัญญา ประจำปี 2560”ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2460 และ ในวันที่ 2 ของโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา แก้วโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มมูลค่าอาหารและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ พลังปัญญาต่อยอดแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อังคาร 29 สิงหาคม 2560

            มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ พลังปัญญาต่อยอดแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จัดโครงการโครงการแปรรูปโครงการพลังปัญญา ประจำปี 2560  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร. ร่วมกับพลังปัญญา จัดโครงการแปรรูปโครงการพลังปัญญา ประจำปี 2560
จันทร์ 28 สิงหาคม 2560

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ พลังปัญญา จัดโครงการฝึกอบรม “โครงการแปรรูปโครงการพลังปัญญา ประจำปี 2560” โดยได้รับเกียรติจากนายอังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา ชร. เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยสำหรับชุมชน โดยอาจารย์จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และการเผยแพร่การแปรรูป สบู่ชาแ... >> อ่านต่อ


สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุด มทร.ล้านนา 6 เขตพื้นที่
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2560

            กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุด มทร.ล้านนา 6 เขตพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 เพื่อพัฒนางานจัดทำดรรชนีบทความวารสาร และเตรียมพร้อมเข้าสู่การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  WALAI Autolib เวอร์ชั่น 3.0 เพื่อติด... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร.จัดออกบูทแนะนำการศึกษาต่อ
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560

        17 สิงหาคม 2560 มทร.ล้านนา ชร. จัดกิจกรรมออกบูท และแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียน ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยฯ ณโรงเรียนเทศบาล 6 อ.เมือง จ.เชียงราย        ข่าว/ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร. และเทศบาลตำบลหงาวประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ
พุธ 16 สิงหาคม 2560

             เช้าวันนี้ (16 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. นายอังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และนายสวาท ชัยดรุณ นายกเทศมนตรีตำบลหงาว พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย              >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 8
พุธ 16 สิงหาคม 2560

        วันนี้ (16 สิงหาคม 2560) เวลา 7.00 น. สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 8/2560  >> อ่านต่อ


ประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงอุดมศึกษา
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560

วันนี้ (10 สิงหาคม 2560) เวลา 9.00 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยคณะทีมงาน STEM ราชมงคลล้านนา เข้าติ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 71 - 80 ทั้งหมด 233


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา