โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

ประชุมการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา2560
อังคาร 30 พฤษภาคม 2560

ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีหัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตรและทีมสโมสรนศ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดวันจัดกิจกรรม แนวทางการจั... >> อ่านต่อ


โครงการ Electronic New Generation Camp (E-Gen) ประจำปี 2560
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Electronic New Generation Camp (E-Gen) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ... >> อ่านต่อ


ประชุมรับฟังนโยบายการบริหารงานและแนวทางการจัดการเรียนการสอน1/2560
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมสายผู้สอนและสายสนับสนุนเพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงานและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560

          มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำวิจัยเชิงพื้นที่/ เชิงประเด็นอย่างไร นำไปสู่ไทยแลนด์ >> อ่านต่อ


งานวิชาการ จัดการประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560

          วันนี้ (26 พฤษภาคม 2560) เวลา 10.00 น. งานวิชาการ จัดการประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและพิจารณาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยอาจารย์ในแต่ละสาขาเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อกรรมการสภาคณาจารย์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุม คกก. ครั้งที่ 31/2560
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560

              วันนี้ เวลา 13.00 น. ผศ.นิติพงษ์  สมไชยวงค์,  อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ และอาจารย์ปรีชา  พลชัย  สภาคณาจารย์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมการประชุม คกก.สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 31 (2/2560) เพื่อรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น เพื่อการพัฒนาสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค. 60... >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 71 - 80 ทั้งหมด 210


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา