โลโก้เว็บไซต์ 2020-02-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-02-28

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสัมมนา Reskill, Upskill, and New skill for Electrical Engineer
ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2563) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดสัมมนา "Reskill, Upskill, and New skill for Electrical Engineer" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  คำน่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ให้เกียรมาเป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมทั้งร่วมบรรยายในหัวข้อ การบรรยาย เรื่อง การปรับตัวทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีแหล่งจ่ายไฟฟ้า ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การสอบวิทยา... >> อ่านต่อ


โครงการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดโครงการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ"สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์" เพื่อรองรับสมรรถระอาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร C3 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพและสามารถเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นได้ ซึ่งการทดสอบประกอบด้วยการทดสอบความรู้ในภาคทฤษฏี (ปรนัย) และการท... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ
ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานยุทธศาสตร์และแผน มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนยุทศาสตร์" ให้กับบุคลากรภายใน และผู้สนใจภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.ดำรงค์ วัฒนา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.พรมณี ขำเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันจั้มปิ้งเคลย์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ ภาพ/ข่าว:สีไร  กันตุ่น >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา