โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา โดยวิทยากรบรรยายจากบริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา โดยวิทยากรบรรยายจากบริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1312 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา โดยเชิญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้านคอนกรีตสำเร็จรูปแบบครบวงจรในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริง โดยใช้ระบบการทำงานและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตและบริการณ ณ อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา