โลโก้เว็บไซต์ RMUTL ช่อง@Youtube | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : RMUTL ช่อง@Youtube


ชุดวิดีทัศน์ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยเเละโลกเรา (SDGS)
ศุกร์ 16 เมษายน 2564

  ชุดวีดิทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ชุดวีดิทัศน์เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) ให้พัฒนาประเทศไปอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จัดทำโ... >> อ่านต่อ


รู้ทันข่าว 92.5 FM92.5 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564
พุธ 27 มกราคม 2564

อว. ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยทำงานในพื้นที่ พร้อมขับเคลื่อนโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ" เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวประชาชน มุ่งเป้าครัวเรือนและพัฒนารายตำบลแบบมุ่งเป้า ปูพรม 3,000 ตำบลทั่วประเทศ เห็นผลใน 12 เดือน เริ่มดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้   วันที่ 26 มกราคม 2564 รายการ..รู้ทันข่าว 92.5 ดำเนินรายการโดย นายฐิติวัชร อุดมสิริวัฒน... >> อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ผุดไอเดียสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ไม่ต้องใช้มือ ลดเสี่ยงติดโควิด 19 พร้อมแชร์นวัตกรรมสู่ทุกชุมชน : รายการ ข่าวนอกลู่ ทางช่อง 33 HD
พุธ 22 เมษายน 2563

        อาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จ.เชียงใหม่ ผุดไอเดียสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบเท้า ลดเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใช้อุปกรณ์หาง่ายราคาถูก ทำง่าย ใช้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก พร้อมแชร์ความรู้สู่ชุมชนร่วมฝ่าวิกฤตโรคระบาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบิน ปาลี อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา สาธิตการใช้งานเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบเท้า ที่ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยออกแบบและสร้างขึ้น จากแนวคิดที่ต้องการลดการสัมผัสของบุคคลกับขวด... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน นี้คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจ :ความรู้สู่ยอดดอย : Localist ชีวิตนอกกรุง ทางช่อง ThaiPBS
จันทร์ 9 มีนาคม 2563

                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน โดยการเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน โดยอาจารย์สุภัทรจิตต์  มะโนสด อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ร่วมช่วยเหลือและพัฒนาจากกาแฟกะลา สู่กาแฟคั่วคุณภาพ ของ ชุมชนเผ่าอาข่า บ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เดิมเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟ 3,000 ไร่ เมล็ดกาแฟที่สามารถเก็บได้มีมากกว่า... >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 26


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา