โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

RMUTL CARE ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงความเสียใจกับอ.อำนวย คำบุญที่ต้องสูญเสียบุตร
พุธ 10 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจาย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแสดงความเสียใจ กับ อาจารย์อำนวย  คำบุญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สูญเสียบุตรสาวไป เจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดสันต้นผึ้ง (วัดใหม่หน้าค่าย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำหนดฌาปนกิจวันพฤหัสที่ 11 มิถุนายน 2563  >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
อังคาร 9 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำมีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษา ความทราบแล้วนั้น     มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนภายใน (Internal) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ในระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนดำเนินการต่อไปจะเป็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียนภายใน (IIT) แ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19
จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จัดโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19  โดยขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาสนใจร่วมบริจาค ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค ยา และเวชภัณฑ์ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน ผงซักฟอก สบู่ แปรงฟัน ยาสีฟัน แป้ง ฯลฯ  ส่งมาที่ 7/334 หมู่ 13 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 หรือสามารถส่งเงินบริจาคเพื่อใช้จัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาห... >> อ่านต่อ


กสศ. ทำสัญญามอบ“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” แก่เด็กช้างเผือก มทร.ล้านนา 3 ราย สนับสนุนทุนเรียนต่อ ตรี โท เอก ตอบโจทย์ประเทศ S-Curve New S-Curve STEM
จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2563 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยคุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและทุนการศ... >> อ่านต่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงการภาพยนตร์สั้น ปีที่ 5
ศุกร์ 5 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดเวทีเปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และผู้สนใจได้พัฒนาทักษะในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า“ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์”ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 5 (Short Science Film #5) ภายใต้หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว” ภายใต้แนวคิด “Change มองมุมวิทย์ ชีวิตเปลี่ยน” ที่ตั้งใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดแบบเป็น วิทยาศาส... >> อ่านต่อ


คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมตั้งตู้ปันสุขให้กับผู้ที่เดือดร้อน โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมนำอาหารมาแบ่งปัน
พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมจัดทำตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันอาหารสด อาหารแห้ง ผลไม้ ต้นไม้ ดอกไม้ ฯลฯ ที่มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคจำนวนมากมาใส่ไว้เต็มตู้ เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนมาเปิดหยิบของในตู้ไปใช้กินและใช้ในครอบครัว โดยตู้ปันสุข -คณะบริหารฯเชียงราย ตั้งอยู่ ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย (ก.บ.จ.ชร.) ครั้งที่ 2/2563
พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             เช้าวันที่ 04 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย (ก.บ.จ.ชร.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://moi.thaijobjob.com/ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “ผู้อำนวยการ บพข.” ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2563
พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                       หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น จากการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานภายใต้ร่มนิติบุคคลของ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อทำหน้าที่ การจัดสรรทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงทุนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรม การส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 2251


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา