โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ได้รับทุนการศึกษาจากกิ่งกาชาดอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ทุน
ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 28 สิงหาคม 2563 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย นายสุรพงษ์  โด่งดัง หัวหน้างานกิจการนักศึกษา นำนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารับทุนการศึกษาจากกิ่งกาชาดอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในโครงการนักเรียนต้นแบบ เรียนดี ยากจนและมีความประพฤติดี ประจำปี 2563  จำนวน 3 ราย คือ 1.นายวรินทร แก้วฟู นักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 2.นายทิพย์รดา  ศรัแก้ว นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี และ3. นางสาวเกว... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 ณ จังหวัดนครนายก
ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12  ในระหว่างวันที่  26-28 สิงหาคม 2563 โดยอาจารย์ณัฐพล อุ่นยัง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จากการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมการเตรียมงานกฐิน ประจำปี 2563
ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมการเตรียมงานกฐิน ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานบริหาร (อำนวยการ) ชั้น 3 มทร.ล้านนา เชียงราย โดยปีนี้ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นเจ้าภาพในการจัดงานกฐิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2563 ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2563
ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจาร์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2563 เพื่อรับมอบนโยบายจากท่านประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชกรจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ทีม ที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม และได้ไปนำเสนอผลงานในงาน EDUCA 2020
ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป และ ดร.วรีวรรณ  เจริญรูป อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ทีม จากทั้งหมด 37 ทีม ที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม และได้ไปนำเสนอผลงานในงาน EDUCA 2020 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ซึ่งผลงานที่ได้นำเสนอคือ การออกแบบกระบวนการสอน Data Sight: Data (Sign, Sight, Science) ที่มีพื้นฐานความคิดจาก Data Science โด... >> อ่านต่อ


บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ ปีงบประมาณ 2565
พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

           คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU) โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษา กับ วิทยาลัยเทคนิคพังงา
พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มทร.ล้านนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พชรธนนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษา กับ วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงา ในระหว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
พุธ 26 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 26 สิงหาคม 2563 อาจารย์อนิรุจ  สงค์ธนาพิทักษ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์อรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย >> อ่านต่อ


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวประจำปี 2563
พุธ 26 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวประจำปี 2563 เพื่อเข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณในการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563 ผู้สนใจและหน่วยงานที่สนใจสมัครอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 2350


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา