โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ


ราชมงคลล้านนา...ปรับตัวสู้วิกฤติ COVID-19 ปรับระบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน...อาจารย์ผู้สอน เรียนรู้การใช้งาน 2 แอปพลิเคชัน สำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1. e-Learning 2.Microsoft Teams เข้าเรียนรู้ การใช้งานได้ที่   >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมมาตราการป้องกันเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายในหอพัก ครั้งที่ 1/2563
พุธ 15 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันนี้ เวลา 10.00 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย จัดประชุมมาตราการป้องกันเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2563 (COVID 19) ภายในหอพัก ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้ประกอบการหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายเศวต บุญมาเกี๋ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทรายขาว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับผู้ประกอบกิจการหอพัก ณ ห้องประชุม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
พุธ 15 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

เมื่อวานนี้ (14 ก.ค. 2563) งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จาก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี เปิดรับสมัครอาจารย์สอนแผนกเทคโนโลยีเครื่องกลและไฟฟ้ากำลัง
ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี เปิดรับสมัครอาจารย์สอนแผนกเทคโนโลยีเครื่องกลและไฟฟ้ากำลัง >>>>ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่<<<<< >> อ่านต่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563  >>>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่<<<< >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมถวายเทียวเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2563
พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันที 8 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประกอบด้วยหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกันถวานเทียนเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดป่ารวก ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB : https://www.facebook.com/Chiangrai.Rmutl/ >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ มอบหน้ากาก FACE SHIELD ให้โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำหน้ากาก FACE SHIELD ไปบริจาค ให้แก่โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย โดยมีนายกวงจักร์ จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)  คณะครูและนักเรียน รับมอบ ซึ่งได้นำไปให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ใช้ >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมหารือมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยได้ประกาศให้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19  เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่ีงประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธื 2563 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา
พุธ 8 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 กรกฎาคม 2563 ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นิติกร อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2.... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 2262


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา