โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

มทร.ล้านนา เชียงราย ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม
พฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

      วัน พุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย พร้อมทั้งคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ทำการประเมินร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ณ พื้นที่ บ้านดงเจริญ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ
พุธ 22 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

           2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ในนามคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี งบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
อังคาร 21 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

       วัน อังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 มทร.ล้านนา โดย นางรัญชนา นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย"         ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดตั้ง "ครั... >> อ่านต่อ


บริษัท ไทยออยล์  จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 6 ทุน
จันทร์ 20 กรกฎาคม 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

     บริษัท ไทยออยล์  จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 6 ทุน โดย 1 ทุน ประกอบด้วย             - ค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษา จำนวน 35,000 บาท/ทุนการศึกษา              - ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาและค่ากิจกรรมอื่นๆ             นักศึกษาท่านใดสนใจสมัครทุนการศึกษา ติดต่อที่หน่วยสวัสดิการนักศึกษา... >> อ่านต่อ


กิ่งกาชาดอำเภอพาน มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี ประพฤติดีและมีฐานะยากจน จำนวน 3 ทุน
จันทร์ 20 กรกฎาคม 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

                   ด้วย กิ่งกาชาดอำเภอพาน มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี ประพฤติดีและมีฐานะยากจน จำนวน 3 ทุน โดยนักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการขอสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้ารับทุน สามารถเขียนใบสมัครได้ที่ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย หรือติดต่อ คุณจิณณ์ณิชา 095-6757675 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก  >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย ครั้งที่ 1/2563
ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดตั้งโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน หรือ อพท.) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเชิงบูรณาการ กระจายรายได้สู่ชุมชน ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


มทรล้านนา-เชียงราย-เข้าร่วมโครงการ-รักป่า-รักน้ำ
พฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์มานัส แสวงนาม เข้าร่วมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" โดยมี นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน เป็นประธานเปิดโครงการฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ขอขอบคุณศรัณยพงศ์ ไชยมะงั่ว มอบจักรยานให้กับ นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมฯ จำนวน 30 คันพร้อมที่สูบลม
พุธ 15 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วานนี้ (15 กรกฎาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอขอบคุณศรัณยพงศ์ ไชยมะงั่ว มอบจักรยานให้กับ นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 30 คัน และที่สูบลม จำนวน 6 อัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับมอบ และส่งต่อยังนักศึกษาโครงการดังกล่าว สร้างความดีใจให้กับเยาวชน นักศึกษาในโครงการอย่างมาก ที่ผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ส่งมอบ ณ โรงอาหาร(เก่า) มทร.ล้านนา เชียงร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมมาตราการป้องกันเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายในหอพัก ครั้งที่ 1/2563
พุธ 15 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันนี้ เวลา 10.00 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย จัดประชุมมาตราการป้องกันเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2563 (COVID 19) ภายในหอพัก ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้ประกอบการหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายเศวต บุญมาเกี๋ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทรายขาว มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับผู้ประกอบกิจการหอพัก ณ ห้องประชุม... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
พุธ 15 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีแต่โบราณให้คงอยู่ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 71 - 80 ทั้งหมด 2339


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา