โลโก้เว็บไซต์ ยุทธนา  ปัญญาวงค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : ยุทธนา ปัญญาวงค์

เชิญประชุมวิชาการ มทร. ครั้งที่ 10
จันทร์ 26 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 10 และจักการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 เพื่อเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชการ สังคม สังคม ชุมชน จึงขอเชิญ อาขารย์ นักวิจัย นักศึกษาเข้าร่วม   ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง ตรัง  >>>รายละเอียดเ... >> อ่านต่อ


รับสมัครทุนวิจัย สกว
จันทร์ 26 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

    ประการรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศรับขอเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 19 เมษายน 2561 http://academic.trf.or.th >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


รับสมัครงาน ม.ช
จันทร์ 26 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (ป.โท) ระหว่างวันที่ 9 - 30 มีนาคม 2561  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ขอความร่วมมือบูรณาการร่วมโรงเรียนเพียงหลวง
จันทร์ 26 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ขอความร่วมมือสถานศึกษาบูรณาการร่วมโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญืงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรม หรือการบูรณาการสอน เช่น การจัดส่งนักศึกษาฝึกงาน การจัดกิจกรรม วันเด็ก ปีใหม่ การออกค่ายอาสา ฯลฯ  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมกฏหมายเบื้องต้น
อังคาร 13 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

    ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร โครงการฝึกอบรมกฏหมายเบื้องต้นฯ ในวันเสาร์ที่ 24  มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค จ.เชียงราย จึงขอเชิฐผู้สนใจเข้ารวมงานดังกล่าว  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม    >> อ่านต่อ


สมรภูมิไอเดีย
อังคาร 13 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ในเครือสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผู้ผลิต รายการ “สมรภูมิไอเดีย” (BRAINCHILD) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 09.30 น. ทางช่อง 28 (เริ่มออกอากาศเดือน เมษายน 2561) และ ในปีนี้ทางรายการ สมรภูมิไอเดีย ได้กลับมาร่วมมือกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัด “การประกวดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ” อีกครั้ง เชิญชวนเหล่านักประดิษฐ์ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบสรรสร้าง ทุกเพศ ทุกวัย เข้าร่วมส่งสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่ในมือของท่านห... >> อ่านต่อ


สมัครสอบ ก.พ. 2561 ภาค ก
อังคาร 13 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มีนาคม 2561 ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3. ระดับปริญญาตรี 4. ระดับปริญญาโท การรับสมัครสอบ >> อ่านต่อ


โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ม.มหิดล ได้จัดโครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างครอบครัว  ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องในงานมหิดล - วันแม่  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


กรมศิลปากร รับสมัครข้าราชการ
พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     กรมศิลปากร รับสมัครข้าราชการ หลายอัตรา ระหว่างวันที่ 5 -27 มีนาคม 2561  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


รับสมัครพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งบริการฝีมือ ระหว่างวันที่ 9 - 21 มีนาคม 2561  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 122


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา