โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-03-08

นศ.สโมสรส่วนกลางและนักศึกษาสโมสรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2560 และและเขียนแผนการดำเนินกิจกรรม ประจำปี 2561
พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

             งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ในระหว่างวันที่7-9 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี รองผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์หริพล  ธรรมนารักษ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา นางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้างานวิชาการ อาจารย์ภีราวิชญ์   ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสโมสรส่วนกลางแล... >> อ่านต่อ


โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ม.มหิดล ได้จัดโครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างครอบครัว  ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องในงานมหิดล - วันแม่  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


กรมศิลปากร รับสมัครข้าราชการ
พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     กรมศิลปากร รับสมัครข้าราชการ หลายอัตรา ระหว่างวันที่ 5 -27 มีนาคม 2561  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


รับสมัครพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งบริการฝีมือ ระหว่างวันที่ 9 - 21 มีนาคม 2561  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


ศาลปกครองสูงสุด เปิดรับฟังความเห็นผู้สมัครคัดเลือก
พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ศาลปกครองสูงสุด เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่แคัดเลือกให้ ดำรงตำแหน่ง ตุลากรปกครองสูงสุด  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


รับสมัครพนักงาน บ.เศรษฐีทัวร์
พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 บ.เศรษฐีทัวร์ รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอน ข้าราชการพลเรือน
พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอน ข้าราชการพลเรือน ในสถาบัยอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา   >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา