โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการจัดการประชุมหา่รือการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ TCAS 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิชาการจัดการประชุมหา่รือการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ TCAS 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 งานวิชาการและทะเบียน จัดการประชุมหารือการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ TCAS 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย เป็นประธานในการประชุม และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร บุคลากรงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา