โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-02-05

งานวิชาการจัดการประชุมหา่รือการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ TCAS 2
อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 งานวิชาการและทะเบียน จัดการประชุมหารือการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ TCAS 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย เป็นประธานในการประชุม และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร บุคลากรงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา