โลโก้เว็บไซต์ สภาวิศวกร เข้าตรวจเยี่ยม มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อรับรองหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สภาวิศวกร เข้าตรวจเยี่ยม มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อรับรองหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 323 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สาขาวิศวกรรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมขอรับรองใบปริญญากับสภาวิศวกร นำโดย รศ.พิชิต ลำยอง ประธานอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกร พร้อมทั้งตรวจห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อรับรองหลักปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศกรรมไฟฟ้า  ไฟฟ้ากำลัง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา