โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-12-20

สภาวิศวกร เข้าตรวจเยี่ยม มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อรับรองหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
พฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สาขาวิศวกรรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมขอรับรองใบปริญญากับสภาวิศวกร นำโดย รศ.พิชิต ลำยอง ประธานอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกร พร้อมทั้งตรวจห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อรับรองหลักปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศกรรมไฟฟ้า  ไฟฟ้ากำลัง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา