โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพานและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ครั้งที่4/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพานและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ครั้งที่4/2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 286 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (29 มีนาคม 2561) เวลา 8.30น.  อาจารย์ปรีชา พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพานและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ครั้งที่4/2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา