โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มีนาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 488 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โครงการย่อยที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์   สมไชยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาประธานหอการค้ามาบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ค้าชายแดนเขตเศรฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย  และนายพิทักษ์ สันติพิทักษ์ ผู้จัดการธนาคารกรุง ไทยสาขาพาน มาให้ความรู้เกียวกับผลิตภัณฑ์ธนาคารกรุงไทยและการออมเงินในอนาคต
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

ภาพ/ข่าว: กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา