โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ยกระดับบ้านท่าดีหมีชูจุดเด่นด้านบริหารจัดการขยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ยกระดับบ้านท่าดีหมีชูจุดเด่นด้านบริหารจัดการขยะ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 793 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ให้กับชุมชนบ้านท่าดีหมี ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะ กิจกรรม3Rs และวางแผนระบบการจัดการขยะ ให้กับชุมชนบ้านท่าดี ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการยกระดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งส่งผลให้บ้านท่าดีหมีได้รับเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ 18 อำเภอ 18 หมู่บ้าน ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยได้ลงนาม MOU ในวันที่ 9 มีนาคม 2559ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา