โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 เมื่อ 29 มีนาคม 2559 อาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นำธุรกิจท่านเข้าสู่ตลาดโลก e-Business เต็มรูปแบบ" ภายใต้โครงการนำร่องพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัล เพื่อเป็นช่องทางใหม่สำหรับผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆ ณ โรงแรมโพธิ์ดลรีสอร์ท แอนด์สปาร์ โดยได้รับเกียรติจากนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา