โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ นำธุรกิจท่านเข้าสู่ตลาดโลก e-Business เต็มรูปแบบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ นำธุรกิจท่านเข้าสู่ตลาดโลก e-Business เต็มรูปแบบ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เมื่อ 29 มีนาคม 2559 อาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา