โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปลดล็อคธุรกิจ SMEs ด้วยนวัตกรยุคใหม่” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปลดล็อคธุรกิจ SMEs ด้วยนวัตกรยุคใหม่”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปลดล็อคธุรกิจ SMEs ด้วยนวัตกรยุคใหม่”
  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปลดล็อคธุรกิจ SMEs ด้วยนวัตกรยุคใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา