โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ยกระดับบ้านท่าดีหมีชูจุดเด่นด้านบริหารจัดการขยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ยกระดับบ้านท่าดีหมีชูจุดเด่นด้านบริหารจัดการขยะ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ยกระดับบ้านท่าดีหมีชูจุดเด่นด้านบริหารจัดการขยะ
    อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ให้กับชุมชนบ้านท่าดีหมี ซ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา