โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2 เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2 เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 463 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท/ เอก อยู่ระหว่างศึกษา และมีโครงการวิจัย/ โครงงานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เข้ารับสมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษา ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 (STEM Workforce) ซึ่งจะสนับสนุนเฉพาค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้รับทุน ระหว่างที่ร่วมวิจัยเท่านั้น ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 10,000 บาท/ เดือน ปริญญาเอก ไม่เกิน 12,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 6-12 เดือน ตั้งแต่ 1 กันยายน 60- 31 สิงหาคม 61 ทั้งนี้ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.nstda.or.th/stemworkfore/ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา