โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-05-05

โครงการประกวดภาพถ่าย สายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งภาพประกวดถ่ายภาพสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท : สวยงาม มีความหมาย บอกเล่าเรื่องราว ผ่านภาพถ่าย (ระดับจังหวัด... >> อ่านต่อประชาสัมพันธ์ทุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2 เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท/ เอก อยู่ระหว่างศึกษา และมีโครงการวิจัย/ โครงงานที่ทำร่วมกับภ... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา