โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา มอบทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา มอบทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 402 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวานนี้ วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานมอบทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 จาก มทร.ล้านนา ส่วนกลางเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 132,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 10 คน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 คน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2558 ปีแห่งคุณภาพการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา