โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา มอบทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา มอบทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา มอบทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
เมื่อวานนี้ วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานมอบทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา