โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้จัดทำแผนงานกิจกรรมโครงการประจำปีการศึกษา 2558 และให้ผู้นำนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและทีมงานกิจการนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราเชนทร์ ชูศรี อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสาตร์ มาเป็นประธานเปิดโครงการ และนางจันทร์เพ็ญ สุวรรณ หัวหน้างานประกันคุณภาพ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “บทบาทผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพ” ในระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ บัวคำรีสอร์ท อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา