โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-06-13

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้จัดทำแผนงานกิจกรรมโครงการประจำปีการศึกษา 2558 และให้ผู้นำนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและทีมงานกิจการนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราเชนทร์ ชูศรี อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสาตร์ มาเป็นประธานเปิดโครงการ และนางจันทร์เพ็ญ สุวรรณ หัวหน้างานประกันคุณภาพ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “บทบาทผู้นำนักศึกษาก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา