โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเมืองพานในการจัดทำก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อใช้ในครัวเรือน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเมืองพานในการจัดทำก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อใช้ในครัวเรือน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย อาจารย์วิทูรย์ ส่องแสง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร รักษาราชการแทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ดร.มงคลกร ศรีวิชัยและอาจารย์พิเชษฐ กันทะวัง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเมืองพาน ในการทำโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งได้ลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา