โลโก้เว็บไซต์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “New Gen New Media” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “New Gen New Media”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 885 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “New Gen New Media” โดยจัดประกวดชิงรางวัล ประจำปี 2559 จำนวน 2 สื่อ คือ

          1. การประกวดสารคดีสั้นทางโทรทัศน์

          2. การออกแบบ Infographic เพื่อรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันในชื่อชุด “ผลกระทบของการโกง”

              รางวัล สำหรับสื่อโทรทัศน์

                      รางวัลที่ 1 ได้รับรางวัล 15,000 บาท

                      รางวัลที่ 2 ได้รับรางวัล 10,000 บาท

                      รางวัลที่ 3 ได้รับรางวัล 5,000 บาท

              รางวัล สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ Infographic

                      รางวัลที่ 1 ได้รับรางวัล 12,000 บาท

                      รางวัลที่ 2 ได้รับรางวัล 8,000 บาท

                      รางวัลที่ 3 ได้รับรางวัล 3,000 บาท

        สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดโครงการ “New Gen New Media”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา