โลโก้เว็บไซต์ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านท่าดีหมี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านท่าดีหมี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 257 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานบริการวิชาการและงานวิจัย กองการศึกษาเชียงราย ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านท่าดีหมี ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะจัดโครงการขึ้นในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ชุมชนบ้านท่าดีหมี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังเอกสารแนบมานี้   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา