โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครผู้ประกอบและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (start-up) ปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครผู้ประกอบและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (start-up) ปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 323 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครผู้ประกอบและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (start-up) ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจ ซึ่งจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับพัฒนาด้วยกระบวนการบ่มเพาะเชิงลึก โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการตลาด สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนแบบแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2559 ได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 053-723979 ต่อ 1130 – 1133 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (start-up) ปี 2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา