โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-05-02

มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครผู้ประกอบและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (start-up) ปี 2559
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครผู้ประกอบและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (start-up) ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจ ซึ่งจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับพัฒนาด้วยกระบวนการบ่มเพาะเชิงลึก โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการตลาด สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนแบบแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2559 ได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย หม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา