โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเมืองพานในการจัดทำก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อใช้ในครัวเรือน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเมืองพานในการจัดทำก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อใช้ในครัวเรือน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเมืองพานในการจัดทำก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อใช้ในครัวเรือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย อาจารย์วิทูรย์ ส่องแสง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร รักษาราชการแทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา