โลโก้เว็บไซต์ ผอ.สำนักงานบริหารฯ  และอาจารย์  มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารับรางวัล  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผอ.สำนักงานบริหารฯ และอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารับรางวัล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 765 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "เพชรเชียงราย" โดยมูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ซึ่งจังหวัดเชียงราย จัดให้มีการมอบรางวัลเพชรเชียงราย ขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยมีพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ประธานมูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม เป็นประธานจัดงานมอบรางวัล "เพชรเชียงราย" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 และมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบรางวัล ณ โดมเอนกประสงค์ปิยวรรณพิพัฒน์ วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา