โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2023-08-21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน สังกัด มทร.ล้านนา เชียงราย
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ------------------------------------------              &nbs... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ต้อนรับ นายอำเภอพานพร้อมคณะ เพื่อเข้าพบและหารือในอำเภอเรื่องการจัดการทำแผนโครงการบริการราชการและสังคม
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

                     วันที่ 21 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เกติยศ ได้รับการแต่งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน พร้อมคณะทำงาน เพื่อเข้าพบและหารือในอำเภอเรื่องการจัดการทำแผนโครงกา... >> อ่านต่อ


การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก 
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  >> อ่านต่อ


ผอ.สำนักงานบริหารฯ และอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารับรางวัล
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "เพชรเชียงราย" โดยมูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพ และการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            วันที่ 19 สิงหาคม 2566 งานบริหารงานทั่วไป จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพ และการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมบุคลิกภาพให้แก่นักประชาสัมพันธ์และนักแนะแนว ดร.ณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์ ดร.วิยะดา มีศรี และอาจารย์วรรธนะรัตน์  ไชยวงศ์ วิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการสื่อสาร และการพัฒนาบุคลิกภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่บุคลากร และสโมสรนักศึกษา ณ ห้อง บธ 2101 ชั้น 2 อาคารณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา