โลโก้เว็บไซต์ สาขาการตลาด จัดสัมมนาการตลาดแรงงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาการตลาด จัดสัมมนาการตลาดแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 609 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 เช้าวันนี้ 27 เมษายน 2559 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การตลาดแรงงาน” ใครคิดว่าไม่สำคัญ (ปลดล๊อคมุมมอง พัฒนากลยุทธ์ สู่การเตรียมความพร้อม) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ชร. โดย รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณมนูญ สุขศรีจันทร์ จากกรมแรงงานจังหวัดเชียงราย, คุณจรินทร์ พงษ์เย็น ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายโครงการบ้าน 12 คิวเฮ้าส์คอนโดเชียงราย, คุณพัชรี ดวงแสงทอง กรรมการผู้จัดการบริษัทพานพงษ์ไทยจำกัด และ ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทิพจร หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ชร. มาเป็นวิทยากรในการสัมมนา เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติเกี่ยวกับ “การตลาดแรงงาน” การเตรียมความพร้อมในการกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอาเซียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา