โลโก้เว็บไซต์ สาขาการตลาด จัดสัมมนาการตลาดแรงงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาการตลาด จัดสัมมนาการตลาดแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายสาขาการตลาด จัดสัมมนาการตลาดแรงงาน
 เช้าวันนี้ 27 เมษายน 2559 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การตลาดแรงงาน” ใครคิดว่าไม่สำคัญ (ปลดล๊อคมุมมอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา