โลโก้เว็บไซต์ 2016-04-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-04-27

สาขาการตลาด จัดสัมมนาการตลาดแรงงาน
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

 เช้าวันนี้ 27 เมษายน 2559 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การตลาดแรงงาน” ใครคิดว่าไม่สำคัญ (ปลดล๊อคมุมมอง พัฒนากลยุทธ์ สู่การเตรียมความพร้อม) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ชร. โดย รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณมนูญ สุขศรีจันทร์ จากกรมแรงงานจังหวัดเชียงราย, คุณจรินทร์ พงษ์เย็น ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายโครงการบ้าน 12 คิวเฮ้าส์คอนโดเชียง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา