โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี จัดอบรมสัมมนานักบัญชีมืออาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาการบัญชี จัดอบรมสัมมนานักบัญชีมืออาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 645 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช้าวันนี้ (28 เมษายน 2559) นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงานของนักบัญชีมืออาชีพ” และ”มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ชร. การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถในการฝึกปฏิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา