โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร" ในระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้เกียรติจาก นางสุปราณี  ฟังเย็น  ผู้อำนวยการกองคลัง มาบรรยายให้ความรู้แนะให้คำแนะนำแก้ผู้ปฏิบัติงานเขตพื้นที่เชียงราย โดยมีนางรัญชนา   นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยกรเชียงราย และบุคลากร งานคลังและพัสดุให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย 
                    สำหรับการจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร" ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร ประจำปี 2564 และรวบรวมปัญหา เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา แนวทางการปฏิบัติ ระบบสินทรัพย์ถาวร อย่างถูกต้อง สร้างความรู้ความเข้าใจให้ตรงกันในระหว่างหน่วยงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา