โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 สิงหาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร
                    งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามและเพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา