โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ 3 สถาบันอุดมศึกษา ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019 ให้บุคลากรและนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ 3 สถาบันอุดมศึกษา ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019 ให้บุคลากรและนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 สิงหาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมีบุคลากรและนักศึกษา ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 87 ราย ประกอบด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 38 คน, นักศึกษาทุนความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 22 คน, นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 27 คน 

                       สำหรับการฉีดวัคซีนสำหรับบบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดให้มีการรับวัคซีนมาแล้วทั้งหมด  3 ครั้ง ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งที่ 3 และเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยทางการศึกษาในระดับอุดมสึกษาในจังหวัดเชียงราย ที่ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019  ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และวิทยาลัยเชียงราย คาดว่าในอนาคตจะได้ดำเนินงานร่วมกันในอนาคตต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา