โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์สุภัทรจิตต์   มะโนสด อาจารย์อนิรุจ  สงค์ธนาพิทักษ์ อจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
                 สำหรับโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ เทศบาลตำบลเชียงของจัดขึ้น  โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน  สร้างรายได้ และส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติเมืองเชียงของ และเรียนรู้การเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยการลงพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ วัดสบสม วัดหาดไคร้ วัดศรีดอนชัย วัดพระแก้วและวัดหลวง  การเรียนรู้การเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยมีผู้นำชุมชม กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรักฟังการอบรมในครั้งนี้

 

ข่าว: นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาท

รูป : นายบุญธรรม   อยู่อินทร์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา