โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ 3 สถาบันอุดมศึกษา ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019 ให้บุคลากรและนักศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ 3 สถาบันอุดมศึกษา ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019 ให้บุคลากรและนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 สิงหาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ 3 สถาบันอุดมศึกษา ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019 ให้บุคลากรและนักศึกษา
                      วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา