โลโก้เว็บไซต์ รองคณบดีคระวิศวะฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของตำบลริมโขงภายใต้ยุทธศาสตร์อำเภอเชียงของ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รองคณบดีคระวิศวะฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของตำบลริมโขงภายใต้ยุทธศาสตร์อำเภอเชียงของ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 ธันวาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่14 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ์ ทิพย์ประเสริฐ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม ดร.อังกูร ว่องตระกูล อาจารย์ปรีชา พลชัย อาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด และอาจารย์ศราวุธ เรือนศรี เข้าร่วมประชุมการประสานงานและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของตำบลริมโขงภายใต้ยุทธศาสตร์อำเภอเชียงของ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา